Psychoterapia, pomoc psychologiczna – Bielsko-Biała

„Stań się tym, kim jesteś” V.E. Frankl

Większość ludzi wyznacza sobie rozmaite cele życiowe. Osiągniecie ich przynosi olbrzymią satysfakcję. Wydaje się, że podstawowym celem każdego człowieka powinno być stawanie się najlepszą wersją samego siebie. W procesie tym niestety pojawiają się czasami przeszkody – bolesne dzieciństwo, ciężkie wydarzenia lub trudności w poradzeniu sobie z bieżącymi przeżyciami. Gabinet psychologiczny może stać się miejscem, gdzie w atmosferze życzliwości, szacunku i dyskrecji, Pacjent w swoim tempie, dotrze do ważnych obszarów siebie. By z uwolnioną siłą i potencjałem, móc na nowo budować swoje życie.

Istotą terapii psychodynamicznej jest relacja, kontakt między terapeutą, a Pacjentem. Rola terapeuty polega na podążaniu za słowami wypowiadanymi przez Pacjenta i wyłapywaniu towarzyszących temu procesowi emocji. Nieodłącznym elementem psychoterapii jest „wgląd”. Jest on uświadomieniem sobie niedostępnych wcześniej pewnych mechanizmów, przyczyn konfliktów. Przeżycie to może prowadzi
do zmiany postrzegania i w efekcie do poprawy stanu zdrowia.

Dlatego podczas sesji terapeutycznych dbam o stworzenie warunków, w których Pacjent może:

 • bezpiecznie dotrzeć do trudnych obszarów swojego życia,
 • poznać i zrozumieć przyczyny swoich problemów,
 • zmierzyć się z wyzwaniami życiowymi,
 • dokonać świadomych, korzystnych zmian.

Psychoterapia Bielsko-Biała

Rodzaje spotkań:

 • Konsultacja – początek kontaktu (1-2 sesje). Określenie oczekiwań klienta, ustalenie tematu, z którym pacjent przychodzi i określenie warunków dalszego kontaktu: celu, czasu trwania, częstotliwości spotkań.
 • Porada psychologiczna – jej celem jest doraźna pomoc. Skupiona na aktualnych problemach, podejmowaniu ważnych decyzji, towarzyszeniu w trudnych sytuacjach życiowych. Koncentruje się na zewnętrznych przejawach i towarzyszących temu emocjach.
 • Psychoterapia – to cykl spotkań, skoncentrowanych na wewnętrznych motywach i nieświadomych schematach myślenia, działania i przeżywania emocji. Jej celem jest dotarcie do źródeł trudności, przepracowanie ich i trwała zmiana w sposobach postrzegania siebie i świata.

Pomoc psychologiczną oferuję osobom cierpiącym z powodu:

 • odczuwanych lęków, napięć, natręctw, depresji, nerwic;
 • trudności w relacjach – problemy małżeńskie, rodzinne, wychowawcze, związki pełne napięć i bólu, samotność;
 • zaburzeń odżywiania – anoreksja, bulimia, otyłość, nadmierne skoncentrowanie na odżywianiu i wadze;
 • poczucia braku sensu, bezradności, niepewności, zagubienia;
 • dolegliwości somatycznych (bóle brzucha, bóle głowy, duszności, itp.) nie mających podłoża biologicznego;
 • przeżywania trudnej sytuacji (urodzenie dziecka, żałoba, rozwód, itp.);
 • zaburzeń seksualnych, trudności czerpania radości ze współżycia;
 • uzależnień;
 • przemocy fizycznej, seksualnej, emocjonalnej, której jesteś ofiarą, świadkiem, bądź sprawcą
  wahań nastroju, doświadczania napadów złości, płaczu, lęku.

Zapraszam także:

 • ciekawych rozwoju siebie i swoich zdolności;
 • osoby poszukujące lepszego zrozumienia siebie;
 • zainteresowanych świadomym kształtowaniem swojego życia;
 • pary przechodzące kryzys;
 • osoby przeżywające wypalenie zawodowe.

Początek:
Pierwsze spotkanie(1-2 sesje) ma charakter konsultacji, ustalenia tematu, z którym Pacjent przychodzi i określenia warunków dalszego kontaktu. W zależności od rozpoznania obszarów problemowych i określenia celów, proponuję poradnictwo psychologiczne, bądź psychoterapię.
Sesje terapeutyczne najczęściej odbywają się 1 raz w tygodniu.

Pracuję zgodnie z zasadami kodeksu etycznego zawodu psychoterapeuty.
Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Joanna Szczotka – psychoterapeuta Bielsko-Biała

Kontakt:
tel. 607 101 743
email. j.szczotka@lustro.org

Rezerwacja Wizyty

tel. 607 101 743

W godzinach pracy nie odbieram telefonu, dlatego oddzwaniam na nieodebrane połączenia.

email. psychszczotka@gmail.com